KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w Zjeździe i Konferencji wynosi 1850 zł (rezerwacja noclegu w pokoju 1-osobowym – dopłata 150 zł).
W kwocie tej Uczestnicy mają zagwarantowany udział w obradach, nocleg, wyżywienie oraz publikację w czasopiśmie.

Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2019 roku na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) o numerze:

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 (Santander Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu należy wpisać „Wybory strategiczne, nazwisko i imię uczestnika”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2018 roku.

Uczestnik:

Imię*

Nazwisko*

Tytuł, stopień naukowy:*

Stanowisko:*

Proszę potwierdzić udziału w konferencji:*

 Zgłaszam udział w konferencji z publikacją artykułu (koszt 1850 zł)

Rezerwacja miejsca noclegowego w pokoju 1-osobowym – dopłata 150 zł
 Proszę o rezerwację miejsca noclegowego w pokoju 1-osobowym (dopłata 150 zł)

Referat:

Tytuł zgłaszanego referatu:

Inni współautorzy:

Streszczenie referatu (ok. 1000 znaków; przesłane streszczenie będzie stanowiło podstawę kwalifikacji):

Załącz plik:

DANE KONTAKTOWE:

Nazwa instytucji:*

Ulica, numer domu:*

Miejscowość: *

Kod pocztowy:*

Tel. kontaktowy:*

Adres email*

DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa nabywcy:*

NIP:*

Ulica, numer domu:*

Miejscowość: *

Kod pocztowy:*

 

Oświadczam, że:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10), który jest ich administratorem.

Dane będą wyłącznie przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z organizacją I Zjazdu Katedr Zarządzania Strategicznego połączonego z V Konferencją Naukową z cyklu: Wybory Strategiczne w przedsiębiorstwach, pt.: Wybory strategiczne w warunkach niepewności w czasie niezbędnym do realizacji konferencji oraz jej formalnego zamknięcia lub do momentu wniesienie przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach oraz zasadach przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce prywatności zamieszczonej w serwisie informacyjnym UEP.

Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również że warunkuje uczestnictwo w zjeździe i konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi obowiązującymi aktami prawa.

2) Upoważniam UE Poznań do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3) Zobowiązuje się dokonać wpłaty za udział w konferencji w terminie do 30 kwietnia 2019r.
4) Rezygnuję z honorarium autorskiego za publikację artykułu mojego autorstwa.

* Pola obowiązkowe

Comments are closed