KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1800 zł (rezerwacja noclegu w pokoju 1-osobowym – dopłata 150 zł).
W kwocie tej Uczestnicy mają zagwarantowany udział w obradach, nocleg, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz publikację w czasopiśmie.

Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2017 roku na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) o numerze:

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 (BZ WBK)

W tytule przelewu należy wpisać „Wybory strategiczne, nazwisko i imię uczestnika”.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2016 roku

Uczestnik:

Imię*

Nazwisko*

Tytuł, stopień naukowy:*

Stanowisko:*

Proszę potwierdzić udziału w konferencji:*

 Zgłaszam udział w konferencji z publikacją artykułu (koszt 1800 zł)

Rezerwacja miejsca noclegowego w pokoju 1-osobowym – dopłata 150 zł
 Proszę o rezerwację miejsca noclegowego w pokoju 1-osobowym (dopłata 150 zł)

Referat:

Tytuł zgłaszanego referatu:

Inni współautorzy:

Streszczenie referatu (ok. 1000 znaków; przesłane streszczenie będzie stanowiło podstawę kwalifikacji):

DANE KONTAKTOWE:

Nazwa instytucji:*

Ulica, numer domu:*

Miejscowość: *

Kod pocztowy:*

Tel. kontaktowy:*

Adres email*

DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa nabywcy:*

NIP:*

Ulica, numer domu:*

Miejscowość: *

Kod pocztowy:*

 

Oświadczam, że:
1) Upoważniam UE Poznań do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2) Zobowiązuje się dokonać wpłaty za udział w konferencji w terminie do 15 kwietnia 2017r.
3) Rezygnuję z honorarium autorskiego za publikację artykułu mojego autorstwa.

* Pola obowiązkowe

Comments are closed