TEMATYKA I PROGRAM KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań dotyczących wyborów strategicznych w warunkach niepewności.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe zarządzania strategicznego  istotne w warunkach niepewności:

 • Cele i strategie przedsiębiorstw w warunkach niepewności
 • Nowe źródła przewagi konkurencyjnej
 • Relacje w zarządzaniu strategicznym
 • Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym
 • Kreowanie wartości dla klienta w perspektywie strategicznej
 • Tworzenie i wykorzystanie zdolności dynamicznych
 • Strategiczne zarządzanie publiczne
 • Informacyjne wspomaganie i narzędzia IT w zarządzaniu strategicznym
 • Zarządzanie portfelem projektów strategicznych
 • Skuteczność zarządzania strategicznego

Podsumowanie informacji dotyczących konferencji znajduje się w ulotce konferencyjnej.

Program konferencji można pobrać w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Park, zlokalizowanym przy ul. Baraniaka 77 w Poznaniu, w pięknej okolicy jeziora maltańskiego, mapa dojazdu dostępna jest w załączeniu.

Comments are closed