RADA PROGRAMOWA ZJAZDU I KONFERENCJI

HONOROWI PRZEWODNICZĄCY 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c.
prof. dr hab. Maria Romanowska, dr h.c.

RADA PROGRAMOWA ZJAZDU I KONFERENCJI
prof. dr hab. Wojciech Czakon

Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
prof. dr hab. Jarosław Karpacz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego
prof. dr hab. Jacek Rybicki
Uniwersytet Gdański, Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Strategii i Metod Zarządzania
prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Przewodnicząca Rady Programowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego

 

Comments are closed