RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. Agnieszka Bielawska-Zakrzewska Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Wojciech Czakon Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kaleta Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Czesław Mesjasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bogdan Nogalski Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
prof. dr hab. Alberto Lozano Platonoff Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Przewodnicząca Rady Programowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Comments are closed