PUBLIKACJE I WYMOGI EDYTORSKIE

Referaty w języku polskim lub angielskim zostaną zrecenzowane i wydane w czasopismach naukowych kwalifikowanych zgodnie z wykazem MNiSzW czasopism punktowanych – m.in. Organizacja i Kierowanie, Studia Oeconomica Posnaniensia, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Handel Wewnętrzny.

Referaty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konferencja.kzs@ue.poznan.pl

Poniżej umieszczono odnośnik do pliku z wymogami edytorskimi:

Comments are closed