PUBLIKACJE I WYMOGI REDAKCYJNE

Referaty konferencyjne zostaną zrecenzowane i wydane w czasopiśmie naukowym kwalifikowanym zgodnie z wykazem MNiSzW czasopism punktowanych (12 pkt.).
Szczegóły dotyczące wymogów edytorskich zawarto w załączniku.

Referaty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konferencja.kzs@ue.poznan.pl

Poniżej umieszczono odnośniki do plików z wymogami redakcyjnymi oraz wzorem formatowania tekstu:

Comments are closed