KONTAKT

Aktualne informacje dotyczące Zjazdu i Konferencji są dostępne na stronie internetowej:
www.konferencja.kzs.ue.poznan.pl

dr Adam Weinert, tel. 781 746 554
e-mail: konferencja.kzs@ue.poznan.pl

Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Zarządzania – Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 94 32

Komitet Organizacyjny
dr Maja Sajdak, dr Michał Młody, dr Adam Weinert, dr Anita Perska-Tembłowska, dr Maciej Brzozowski, dr Paweł Bartkowiak

Comments are closed