KONTAKT

Aktualne informacje dotyczące Konferencji są dostępne na stronie internetowej:
www.konferencja.kzs.ue.poznan.pl

dr Maja Sajdak, tel. 501 082 682
e-mail: konferencja.kzs@ue.poznan.pl

 

Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Zarządzania – Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 94 32, e-mail: kzs@ue.poznan.pl

Comments are closed