KALENDARIUM

15 XII 2016 Zgłoszenie uczestnictwa, tytuł referatu oraz abstrakt
31 I 2017 Przesłanie tekstów referatów
15 III 2017 Przesłanie opinii Recenzentów
31 III 2017 Przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag Recenzentów
15 IV 2017 Wniesienie opłaty konferencyjnej
30 IX 2017 Przesłanie Uczestnikom programu Konferencji
11-12 X 2017 Termin Konferencji
Ładuję… Ładuję…

Comments are closed